biuletynWybory i referendaWybory parlamentarne do Sejmu i Senatu - 13.10.2019r.Wzory pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej