Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł netto
Tytuł Data publikacji

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”

22-10-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

04-10-2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju”.

19-09-2019

Zapytanie ofertowe – „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu na potoku Iwoniczanka w km 8+930 w m. Iwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku Iwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w km 8+915 – 8+945 w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę

02-04-2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2019 rokuw sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2019 roku

13-02-2019

Zapytanie ofertowe na realizacje zamówienia pn.: „Organizacja zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów”

11-02-2019

Zapytanie ofertowe na realizacje zamówienia pn.: „Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych”

06-02-2019

Zapytanie ofertowe na „Dowóz i opiekę w czasie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój”.

17-12-2018

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019r. zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej – specjalistyczne usługi opiekuńcze

17-12-2018

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krośnie w 2019 r.

04-12-2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie udzielania schronienia osobom bezdomnym

21-11-2018

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług odśnieżania gród gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie zimowym 2019 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

21-11-2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu ratowniczego”.

16-11-2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego”

14-11-2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego”.

06-11-2018

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na działce nr 5323 w miejscowości Lubatowa”.

04-10-2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie nr 2: Przebudowa ciągu pieszego oraz źródła Bełkotka w Iwoniczu-Zdroju”.

19-04-2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostałą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną w Iwoniczu-Zdroju”. Zadanie nr 1: Przebudowa basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju wraz z zagospodarowaniem terenów.

19-04-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych w ramach projektu „Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”

21-03-2018

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2018 r.

09-03-2018