biuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoOgłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 roku Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji półkolonii letniej z elementami profilaktyki dla dzieci z młodszych klas szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.