Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju

15-06-2022

Utworzenie Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki

15-06-2022

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2021

15-06-2022

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

15-06-2022

Imienny wykaz głosowania na XLVII sesji Rady Miejskiej z 14.06.2022 r.

15-06-2022

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

08-06-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

08-06-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-06-2022

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

08-06-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

08-06-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

08-06-2022

Użyczenie lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-06-2022

Użyczenie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy” w Iwoniczu-Zdroju

08-06-2022

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie

07-06-2022

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

07-06-2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

01-06-2022

Wykaz osób którym w zakresie podatków udzielono, ulg, odroczeń, rozłożeń na raty

31-05-2022

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

30-05-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne w Gminie Iwonicz-Zdrój”

30-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-05-2022
Powiększ litery
Zmień kontrast