Strona główna ⟩ Articles by: Piotr Woźniak
Tytuł Data publikacji

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-06-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń OSP Lubatowa”

30-06-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Remont budynku OSP Lubatowa”

30-06-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

30-06-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

30-06-2022

Udzielenie pełnomocnictwa w zakresie składania oświadczeń woli

30-06-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

30-06-2022

Powołanie zespołu powypadkowego

30-06-2022

Obwieszczenie Marszałka Woj. Podkarpackiego

27-06-2022

Protokół XLVII z dnia 14 czerwca 2022 r.

15-06-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

15-06-2022

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

15-06-2022

Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

15-06-2022

Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju

15-06-2022

Utworzenie Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki

15-06-2022

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2021

15-06-2022

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

15-06-2022

Imienny wykaz głosowania na XLVII sesji Rady Miejskiej z 14.06.2022 r.

15-06-2022

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

08-06-2022

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Iwonicz i Iwonicz-Zdrój”

08-06-2022