Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1306/3 w Iwoniczu-Zdroju

22-03-2023

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

14-03-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2032

14-03-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

14-03-2023

Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-Zdroju

14-03-2023

Imienny wykaz głosowania na LX sesji Rady Miejskiej z 09.03.2023 r

14-03-2023

Protokół nr LX z dniu 09.03.2023 r

14-03-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023–2032

07-03-2023

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

07-03-2023

Wyznaczenie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

07-03-2023

Zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

07-03-2023

Zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju

07-03-2023

Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2023-2026

07-03-2023

Ustalenie wysokości opłat i sposobu ich pobierania na parkingu gminnym w Iwoniczu-Zdroju

07-03-2023

Opłata uzdrowiskowa

07-03-2023

Ustalenie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu przewozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Iwonicz-Zdrój

07-03-2023

Protokół nr LIX z dniu 28.02.2023 r

07-03-2023

Imienny wykaz głosowania na LIX sesji Rady Miejskiej z 28.02.2023 r

07-03-2023

Protokół nr LVIII z dnia 30.01.2023 r

13-02-2023

Imienny wykaz głosowania na LVIII sesji Rady Miejskiej z 30.01.2023 r

13-02-2023