Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

16-10-2020

Organizacja, uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2020

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

08-10-2020

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń

08-10-2020

Ustalenie zasad przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodziców, opiekunów, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania

08-10-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

08-10-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu-Zdroju

08-10-2020

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowa budynku garażowego na działce nr ewid 2241 w m. Lubatowa.

07-10-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

01-10-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

01-10-2020

Powołanie stałych komisji likwidacyjnych składników majątku ruchomego w Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Gminnych w Gminie Iwonicz-Zdrój.

01-10-2020

Imienny wykaz głosowania radnych z XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2020 r.

30-09-2020

Protokół nr XXVII z dnia 20 sierpnia 2020 r.

30-09-2020

Protokół nr XXVI z dnia 6 sierpnia 2020 r.

30-09-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na dz. nr ewid 233/3, 236/3 238/1, 333/3, 333/5 w m. Lubatowa.

08-09-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

31-08-2020

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE W MIEJSCOWOŚCI IWONICZ”

31-08-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu

31-08-2020

Ogłoszenie naboru oraz powołanie zespołu ds. naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

31-08-2020
Powiększ litery
Zmień kontrast