Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć w zakresie: rozbudowy drogi gminnej i rozbiórki i budowy mostu na potoku Lubatówka w m. Lubatowa.

20-10-2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć w zakresie rozbudowy drogi gminnej i rozbiórki i budowy mostu na potoku Iwoniczanka w m. Iwonicz

20-10-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na części działek nr ewid. 255/3, 255/4 położonych w m. Iwonicz

15-10-2021

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

12-10-2021

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

12-10-2021

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. netto

12-10-2021

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

12-10-2021

Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

12-10-2021

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia w zakresie przebudowy linii 400kV Krosno Iskrzynia – Lemesany

12-10-2021

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości budżetowej

08-10-2021

Obwieszczenie o przekazaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie przebudowy linii 400kV w m. Lubatowa

20-09-2021

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

17-09-2021

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 584, 585, 586 położonych w m. Lubatowa.

07-09-2021

Powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa kotłowni węglowej na kotłownię gazową z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Lubatowej”

06-08-2021

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: ,,Remont zjazdu publicznego do działki o nr ewid. 717 na teren Szkoły Podstawowej w Lubatówce”.

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

06-08-2021

Sprawozdania za II kwartał 2021 r.

03-08-2021

Wykaz osób, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2020 roku

03-08-2021

Obwieszczenie dotyczące przekazania uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z raportem inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej do zaopiniowania.

03-08-2021
Powiększ litery
Zmień kontrast