Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020

02-07-2020

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

02-07-2020

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

02-07-2020

Udzielenie Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój wotum zaufania

02-07-2020

Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na okres trzech lat części nieruchomości gruntowej w Iwoniczu-Zdroju

02-07-2020

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

02-07-2020

Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

02-07-2020

Wszczęcie postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.

26-06-2020

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2019

19-06-2020

Sprawozdania finansowe 2019

15-06-2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

15-06-2020

Dodatkowy termin zgłoszeń kandydatów do OKW

13-06-2020

Powołanie Gminnego Biura Spisowego

05-06-2020

Zamiana nieruchomości położonych w Iwoniczu-Zdroju oraz sporządzenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Określenie maksymalnych kwot zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

26-05-2020

Zasady przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży i obuwia roboczego, środków higieny osobistej i napojów oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą

26-05-2020

Imienny wykaz głosowania radnych na XXIV sesji Rady Miejskiej z 28 kwietnia 2020 r.

04-05-2020

Protokół nr XXIII z dnia 30 marca 2020 r.

04-05-2020

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

04-05-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

29-04-2020