Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

25-07-2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

25-07-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

14-07-2022

Imienny wykaz głosowania na XLIX sesji Rady Miejskiej z 11 lipca 2022 r.

14-07-2022

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

12-07-2022

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

07-07-2022

Informacja o podmiotach prowadzących zbieranie odpadów komunalnych (stałych i ciekłych) oraz sposobach zagospodarowania zebranych odpadów i miejscach zagospodarowania

07-06-2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

30-05-2022

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021

30-05-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

16-05-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

16-05-2022

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP

16-05-2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Krośnie

06-05-2022

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich w Krośnie

06-05-2022

Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na części działki nr 5270/65 i 5270/64 w miejscowości Iwonicz

25-04-2022

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2022 r.

21-04-2022

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2022 r.

21-04-2022

Protokół nr XLV z 12 kwietnia 2022 r.

14-04-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

13-04-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

13-04-2022