Strona główna ⟩ Articles by: Adam Wacławik
Tytuł Data publikacji

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

02-11-2022

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych

02-11-2022

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości

02-11-2022

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

17-10-2022

Określenie opłat za korzystanie z sal gimnastycznych, innych pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w obiektach oświatowych

11-10-2022

Powołanie do składu osobowego Stałej Komisji do spraw Realizacji Zamówień Publicznych pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

11-10-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

11-10-2022

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok

11-10-2022

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

11-10-2022

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

11-10-2022

Informacja o wyniku przetargu

10-10-2022

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

16-08-2022

Protokół nr XLIX z dnia 11 lipca 2022 r.

08-08-2022

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Iwonicz-Zdrój, przy ul. ks. Jana Rąba

28-07-2022

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

25-07-2022

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

25-07-2022

Zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok

14-07-2022

Imienny wykaz głosowania na XLIX sesji Rady Miejskiej z 11 lipca 2022 r.

14-07-2022

Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

12-07-2022

Wydzierżawienie działek położonych w Iwoniczu

07-07-2022