biuletynWybory i referendaWybory parlamentarne do Sejmu i Senatu – 15.10.2023r.Mężowie zaufania – wypłata diet

Mężowie zaufania – wypłata diet

W celu wypłaty  dla mężów zaufania  spełniających warunki do wypłaty diety za udział w wyborach zarządzonych na dzień 15.X.2023 r.  osoby pełniące funkcje mężów zaufania składają w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju wniosek zawierający:

  1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  2. adres zameldowania oraz adres korespondencyjny jeśli jest inny niż adres zameldowania,
  3. numer konta bankowego, na które ma być przelana dieta albo wskazanie, że wnioskuję o wypłatę diety w gotówce,
  4. numer PESEL,
  5. oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywał obowiązki męża zaufania,
  6. oznaczenie właściwego urzędu skarbowego.

Do wniosku należy bezwzględnie  dołączyć zaświadczenie dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety, wydawane przez przewodniczącego właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wypłata diety nastąpi w terminie 30 dnia od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawa art. 103aa Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z póź.zm.)