Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

UCHWAŁA Nr I/2/10

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

w Iwoniczu – Zdroju.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wyniku tajnego głosowania, Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju

 

u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się Radnych:

 

  1. Pana Stanisława Drozda

  2. Panią Annę Wołtosz

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.