biuletynUchwały Rady MiejskiejV Kadencja (2006 - 2010)Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju

 

 

UCHWAŁA Nr I/1/10

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 1 grudnia 2010r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w wyniku tajnego glosowania Rada Miejska w Iwoniczu –Zdroju

 

 

u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju wybiera się

Pana Bogusława Dmytraka

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Prowadzący obrady Radny Senior

 

Stanisław Krukar