Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02-11-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działce nr 3729 w m. Lubatowa

23-10-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na działkach nr 233/3, 236/3, 238/1, 333/3, 333/5 w m. Lubatowa

22-10-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na dz. nr ewid 3729 w m. Lubatowa

11-09-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 6016, 6015, 6000/1, 6017/2, 6023, 6024, 6025, 6017/1

11-09-2020

Budowa oświetlenia ulicznego w oparciu o latarnie oświetleniowe fotowoltaiczne na dz. nr ewid 233/3, 236/3 238/1, 333/3, 333/5 w m. Lubatowa.

08-09-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatowa na działkach nr ewid 6016, 6015, 6000/1, 6017/2, 6023, 6024, 6025, 6017/1

31-07-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnych w m. Iwonicz na działkach nr ewid 4867/4, 4868/7, 5019, 5011, 5014/2, 5014/3, 5014/1, 5013, 4861/1

31-07-2020

Wszczęcie postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o opracowaniu projektu dokumentu pod nazwą ,,Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.

26-06-2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lubatówka na dz. nr ewid. 706, 707

04-05-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid 706 i 707 w m. Lubatówka

27-03-2020

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

10-02-2020

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Iwoniczu przy ul. Zagrodniki

04-02-2020

Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

22-01-2020

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17-01-2020

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz

09-01-2020

BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63mm WRAZ Z PRZYŁĄCZEM GAZU DN 25/DN 20mm DO BUDYNKU MIESZKALNEGO W M.IWONICZ UL. ZAGRODNIKI, GMINA IWONICZ-ZDRÓJ

23-12-2019

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie

13-12-2019

Przebudowa przepustu na potoku lwoniczanka w miejscowości lwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku lwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia

04-09-2019

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

04-09-2019
Powiększ litery
Zmień kontrast