Strona głównabiuletynOchrona środowiska
Tytuł Data publikacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

25-05-2012

Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania w sprawie farmy wiatrowej 10MW w Iwoniczu

09-05-2012

Oferty w sprawie wykonania oceny dokumentacji środowiskowej

09-01-2012

Obwieszczenie droga ekspresowa

20-12-2011

Dopuszczenie Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do uczestnictwa w postępowaniu

24-11-2011

Obwieszczenie RDOŚ Budowa drogi ekspresowej S19

10-11-2011

Obwieszczenie w sprawie uzgodnienia realizacji farmy wiatrowej Iwonicz

12-10-2011

EC Energetyka uzgodnienie dokumentacji w PPWiS

04-10-2011

Obwieszczenie w sprawie wniosku – regeneracja turbosprężarek.

22-09-2011

Obwieszczenie – informacja o wniosku w sprawie budowy biogazowni w Iwoniczu

21-06-2011

Uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia – Farma wiatrowa Iwonicz

24-05-2011

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – modernizacja mostu w Iwoniczu

06-05-2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Projekt Planu Natura 2000

16-03-2011

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o budowie dwóch bloków energetycznych.

15-02-2011

Obwieszczenie – decyzja OOŚ Rewitalizacja Iwonicza-Zdroju

14-02-2011

Obwieszczenie-zakończenie postępowania ooś.

10-02-2011

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku ooś dla przedsięwzięcia zmiana koncesji

08-02-2011

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

28-01-2011

Opinie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

19-01-2011

Postanowienie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

19-01-2011