Strona głównabiuletynWybory
Tytuł Data publikacji

Postanowienie Nr 225-2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

20-09-2019

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Iwonicz-Zdrój

19-09-2019

Informacja o losowaniach do OKW

16-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie

09-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z spawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

09-09-2019

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

03-09-2019

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

20-08-2019

Obwieszczenie PKW z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych

20-08-2019

UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

16-08-2019

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania

16-08-2019

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

16-08-2019

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju

16-08-2019

Wzory pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

16-08-2019

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

12-08-2019

Informacja o uprawnieniach wyborcow niepelnosprawnych

12-08-2019

Informacja o warunkach udzialu obywateli polskich w glosowaniu

12-08-2019

Postanowienie Prezydenta i kalendarz wyborczy

12-08-2019

Informacja o wyborach na ławników na kadencję 2020 – 2023

27-05-2019

Zmiana zarządzenia o powołaniu operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

23-05-2019

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych – aktualizacja

23-05-2019