Strona głównabiuletynOrganyKomisje Rady

Komisje Rady

Skład osobowy Stałych Komisji Rady (kadencja 2018-2023):

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

Komisja Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie:

Komisja Uzdrowiskowa Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju w składzie: