biuletynWspółpraca z organizacjami pozarządowymiOgłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój do zgłaszania uwag i opinii do załączonego projektu „Programu Współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”.

Uwagi i opinie proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, Al. Słoneczna 28, 38 – 440 Iwonicz-Zdrój (liczy się data wpływu do urzędu gminy) lub drogą mailową na adres: aneta.kuliga@iwonicz-zdroj.pl w treści wiadomości wpisując „Formularz zgłaszania opinii” do dnia 22 grudnia 2010 r. na załączonym wzorze formularza.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji : 15 grudnia 2010 r.

Termin zakończenia konsultacji : 22 grudnia 2010 r.

 

 

 

Burmistrz Gminy

(-) Paweł Pernal

Projekt Programu Współpracy

Formularz uwag