biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargowym

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargowym

ZRG 72241-11/10 Iwonicz-Zdrój 2011.01.14

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 14 stycznia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 wywieszono wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargowym obejmujący lokal mieszkalny Nr 12 i Nr 27 w Iwoniczu –Zdroju wraz z udziałem 1/45 części w gruncie oraz części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ul. Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju oraz działkę Nr 1254/2.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój