biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju”

Zarządzenie nr 121/2010

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 21.12.2010 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju”

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Remont kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Piwarskiego w Iwonicz-Zdroju” w składzie:

1. Robert Niemczyk – Przewodniczący Komisji

2. Tomasz Rzeszut – Członek Komisji

3. Jacek Rygiel – Członek Komisji

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.