Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 112/2010

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 22 listopada 2010r.

 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Al. Leśnej w Iwoniczu-Zdroju (km 0+000 – 0+367)”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).

 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Al. Leśnej w Iwoniczu-Zdroju (km 0+000 – 0+367)” w składzie:

  1. Andrzej Kaleta – członek Komisji

  2. Jacek Rygiel – członek Komisji

  3. Tomasz Rzeszut – – członek Komisji

Inspektor nadzoru – Jacek Mercik

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.