biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Powołanie zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2 /2011
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 10 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ( Dz. U. Nr 115, poz.744 )

zarządzam, co następuje :

§ 1

powołuję zespół do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu 01.12.2010 r. uległ pracownik, Pani Antonina Jakieła zatrudniona na stanowisku pracownik gospodarczy Referatu Ogólno-Administracyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, w składzie :

1. Jan Olbrycht – Inspektor BHP Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.
2. Piotr Dobrowolski – Inspektor Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.