biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPrzeniesienie własności ruchomości w drodze darowizny

Przeniesienie własności ruchomości w drodze darowizny

Zarządzenie nr 125/2010
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 27 grudnia 2010
w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności ruchomości w drodze darowizny na wyposażenie OSP w Iwoniczu.

Na podstawie art. 26 ust.3 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Postanawiam nieodpłatnie przenieść własność średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN/STOLARCZYK typ: TOM 13.290, numer VIN WMAN 36ZZ7AY248902, nr rejestracyjny RKR 6L55 wraz z jego wyposażeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w Iwoniczu, zakupionego w ramach projektu pn. „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”, na jej wyposażenie i w celu zapewnienia jej gotowości bojowej.

§2

Warunki szczegółowe przeniesienia własności samochodu, o którym mowa w 5 1, zostaną określone w umowie darowizny.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.