biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySkład Gminnego Biura Spisowego

Skład Gminnego Biura Spisowego

Zarządzenie Nr 11412010
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie: składu Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277 z 2010 r.) zarządzam, co następuje:

W skład Gminnego Biura Spisowego działającego na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 277 z 2010 r.) wchodzą:

1. Gminny Komisarz Spisowy – Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój.

2. Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Barbara Węgrzyn.

3. Lider – Piotr Woźniak.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.