Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySzkolenie obronne gminy w 2011 roku

Szkolenie obronne gminy w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 4/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 14 stycznia 2011roku

 

w sprawie : szkolenia obronnego gminy w 2011 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 20 ust. 2, pkt 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej / Dz.U. Dz 2004r. Nr 241 poz. zm./oraz § 5 pkt 3, § 6, § 10 ust. 1pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie szkolenia obronnego / Dz.U. Nr 16, poz. 150 z późn. zm./ oraz Wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie szkolenia obronnego w 2011r.

 

zarządza się co następuje :

 

§ 1.

 

W celu realizacji zadań szkoleniowych w 2011 roku ustala się Plan szkolenia obronnego gminy Iwonicz-Zdrój na 2011 rok.

 

§ 2.

 

Plan szkolenia obronnego na 2011 rok określa szczegółowe przedsięwzięcia w tym zakresie.

 

§ 3.

 

Wykonanie zadania powierza się pracownikowi ds. obronnych, OC i Zarządzania Kryzysowego w Gminie Iwonicz-Zdrój.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.