biuletynPrzetargi do 2020 r.Termomodernizacja ścian i stropów (docieplenie) budynków szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce

Termomodernizacja ścian i stropów (docieplenie) budynków szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce

Iwonicz-Zdrój, dnia 03.02.2011 r.

ZRZ 27/1/2011

Iwonicz-Zdrój: Termomodernizacja ścian i stropów (docieplenie) budynków szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce
Numer ogłoszenia: 39715 – 2011; data zamieszczenia: 03.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz