biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie cennika za wypożyczanie sprzętu narciarskiego

Ustalenie cennika za wypożyczanie sprzętu narciarskiego

ZARZĄDZENIE Nr 111/2010
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 22 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia cennika za wypożyczanie sprzętu narciarskiego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591,
z późn. zm)

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam cennik za wypożyczanie sprzętu narciarskiego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iwoniczu-Zdroju:

 

  1. Kompletu sprzętu narciarskiego (buty, narty zjazdowe, kije) : 6 zł/ godz.

25 zł/ dobę,

  1. Pojedynczych zestawów za dobę:

– buty – 10 zł

– narty – 10 zł,

– kije – 5 zł,

– kask – 5 zł.

3. Kompletu nart biegowych 5 zł/ godz. 15 zł/dobę,

  1. Sanek, nartosanek 5 zł/dobę.

 

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iwoniczu- Zdroju.

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.