Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na poprawa Infrastruktury Turystycznej i Kulturalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój zadania: „Budowa ciągu pieszego -spacerowego”, „Zagospodarowanie żródła „Czesław” wraz z budową miejsc postojowych i utworzeniem punktu inf. wizualnej”

Przetarg nieograniczony na poprawa Infrastruktury Turystycznej i Kulturalnej w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój zadania: „Budowa ciągu pieszego -spacerowego”, „Zagospodarowanie żródła „Czesław” wraz z budową miejsc postojowych i utworzeniem punktu inf. wizualnej”

ZRZ 271.2.2011                                             

 Iwonicz-Zdrój, dnia 21.02.2011 r.

 POPRAWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ W UZDROWISKU IWONICZ – ZDRÓJ zadania:
– „Budowa ciągu pieszego – spacerowego”.
-„Zagospodarowanie źródła „Czesław” wraz z budową miejsc postojowych i utworzeniem punktu informacji wizualnej”.


Numer ogłoszenia: 59363 – 2011; data zamieszczenia: 21.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

                                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty.