biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

Przetarg nieograniczony na: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

ZR.271.4.2011.ZRZ                                           
Iwonicz-Zdrój, dnia 02.03.2011 r.
Iwonicz-Zdrój: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój
Numer ogłoszenia: 69693 – 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz