Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez przebudowę dróg gminnych:Ul. Torosiewicza, Al. Partyzantrów, ul. Kulczyńskiego, ul. Piwarskiego, ul. Braci Kazurów, ul Ogrodowa”

Przetarg nieograniczony na: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez przebudowę dróg gminnych:Ul. Torosiewicza, Al. Partyzantrów, ul. Kulczyńskiego, ul. Piwarskiego, ul. Braci Kazurów, ul Ogrodowa”

ZR.271.5.2011.ZRZ
Iwonicz-Zdrój, dnia 09.03.2011 r.

Iwonicz-Zdrój: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój poprzez przebudowę dróg gminnych: Ul. Torosiewicza, Al. Partyzantów, ul. Kulczyńskiego, ul. Piwarskiego, ul. Braci Kazurów, ul. Ogrodowa.
Numer ogłoszenia: 78153 – 2011; data zamieszczenia: 09.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz