biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka w Gminie Iwonicz-Zdrój

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn. Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka w Gminie Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie nr 7

 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

 

z dnia 10.02.2011 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.

 

Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka w Gminie Iwonicz-Zdrój

 

zadania:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach szkół w Iwoniczu, Iwonicz-Zdroju i Lubatówce”

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz poprawa systemu wentylacji grawitacyjnej w budynkach szkół w Iwoniczu, Iwonicz-Zdroju i Lubatówce” w składzie:

1. Robert Niemczyk – Inspektor nadzoru, przewodniczący

2. Jacek Rygiel – Członek Komisji

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.