Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu

Iwonicz-Zdrój 2011.03.22

ZR.6840.2.2011.ZRG       


Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 22 marca 2011 roku w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 wywieszono wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu obejmujący lokal mieszkalny Nr 13 w Iwoniczu –Zdroju wraz z udziałem 1/45 części w gruncie oraz części wspólnych w budynku zlokalizowanym przy ul. Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju oraz wykaz obejmujący sprzedaż bez przetargu udziałów w działkach Nr 3328 i Nr 3329 położonych w Iwoniczu.
Ponadto z dniem 22 marca wywieszono wykaz nieruchomości rolnej obejmujący działkę Nr 2185 w Iwoniczu do sprzedaży w trybie przetargowym.

Paweł Pernal
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój