biuletynOgłoszenia różneZarejestrowani kandydaci na sołtysa sołectwa Iwonicz

Zarejestrowani kandydaci na sołtysa sołectwa Iwonicz

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 28 marca 2011r.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 6 statutu Sołectwa Iwonicz przyjętego Uchwałą Nr VII/52/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.

 

I N F O R M U J Ę

 

MIESZKAŃCÓW I W O N I C Z A

o zarejestrowanych

kandydatach na SOŁTYSA sołectwa Iwonicz w wyborach zarządzonych
na dzień 3 kwietnia 2011r.

 

  1. Pan Kazimierz Jurczak

  2. Pan Waldemar Niemczyk

 

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal