biuletynOgłoszenia różneObwieszczenie o wyborze Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatówka

Obwieszczenie o wyborze Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatówka

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 28 marca 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 37 Statutu sołectwa Lubatówka uchwalonego uchwałą Nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju z dnia 20 czerwca 2007r.

I N F O R M U J Ę MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA LUBATÓWKA, że protokołem z dnia 28 marca 2011r. potwierdziłem, co następuje:

W sołectwie Lubatówka do Rady Sołeckiej zgłoszonych i zarejestrowanych zostało 7 kandydatów i zgodnie z § 37 ust. 9 Statutu Sołectwa Lubatówka przyjętego uchwałą Nr VII/54/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka – wyborów się nie przeprowadza, a uznaje się, że:

do Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatówka, na obecną kadencję zostali wybrani:

1. Pani Albrycht Janina
2. Pan Klimkiewicz Tomasz
3. Pan Leżoń Paweł
4. Pani Skwara Halina
5. Pan Wszołek Wojciech
6. Pan Zając Piotr
7. Pan Zygmunt Krzysztof

Burmistrz Gminy
Paweł Pernal