Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony pn.: „Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1, 1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5, Iwonicz-Zdrój”

Przetarg nieograniczony pn.: „Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1, 1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5, Iwonicz-Zdrój”

ZR.271.6.2011.ZRZ                                                           
Iwonicz-Zdrój, dnia 19.04.2011 r.
Iwonicz-Zdrój: Remont podbudowy, nawierzchni i odwodnienia ul. Kwiatowej nr ewid. 1137/1, 1370/8, 1379, 1080/1, 1081/5, Iwonicz Zdrój.
Numer ogłoszenia: 82986 – 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

DO POBRANIA:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – POBIERZ