biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyCennik za korzystanie z parku linowego

Cennik za korzystanie z parku linowego

ZARZĄDZENIE Nr 31/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z parku linowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591,
z późn. zm)
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1
Ustalam cennik za korzystanie z parku linowego prowadzonego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iwoniczu-Zdroju:

Jedno przejście trasy parku linowego:
bilet indywidualny – 20 zł
bilet ulgowy dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój – 15 zł
bilet ulgowy dla osób do 16 roku życia – 14 zł
bilet grupowy ( powyżej 10 osób) – 15 zł / os.
bilet grupowy szkolny ( powyżej 20 osób ) – 12 zł / os.
dodatkowa opłata za przejście z instruktorem – 25 zł
Dwa przejścia trasy parku linowego:
bilet indywidualny – 30 zł
bilet ulgowy dla mieszkańców Gminy Iwonicz-Zdrój – 25 zł
bilet ulgowy dla osób do 16 roku życia – 22 zł
bilet grupowy ( powyżej 10 osób ) – 25 zł / os.
bilet grupowy szkolny ( powyżej 20 osób ) – 18 zł / os.
Rezerwacja całego parku linowego:
pierwsza godzina – 200 zł
druga godzina – 150 zł
trzecia godzina i następne – 120 zł
§ 2
Wykonanie Zarządzenia zlecam kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Iwoniczu- Zdroju. 
§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.