Strona głównabiuletynWykonanie budżetuWykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG,
ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY w 2011 roku

Umorzenia:

 

Lp.

Nazwisko i imię

Wysokość umorzonej

kwoty

Przyczyny umorzenia

1

KONWENT OO

BONIFRATRÓW

600,00

Ważny interes publiczny i podatnika

 

 

Odroczenia i rozłożenia na raty:

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

 

1.
„TRANS-BIS”

 

Burmistrz Gminy

Paweł Pernal