biuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na. „Remont parkingu gminnego w Lubatówce”.

Przetarg nieograniczony na. „Remont parkingu gminnego w Lubatówce”.

ZR.217.10.2011.ZRZ                Iwonicz – Zdrój, dnia 03.06.2011 r.
Iwonicz-Zdrój: Remont parkingu gminnego w Lubatówce
Numer ogłoszenia: 142680 – 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej