biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2011

Wprowadzenie planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2011

 

Zarządzenie Nr47/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 31 maja 2011r.

 

W sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2011 .

 

Na podstawie art. 276,art.283 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240, z późn. zm oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 21 poz.108) zarządza się , co następuje :

 

§ 1

Wprowadza się „plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2011” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .