biuletynOchrona środowiskaObwieszczenie – informacja o wniosku w sprawie budowy biogazowni w Iwoniczu

Obwieszczenie – informacja o wniosku w sprawie budowy biogazowni w Iwoniczu

OBWIESZCZENIE
  
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 30 maja 2011 roku wpłynął wniosek firmy OZE 11 Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej budowie biogazowni rolniczej … czytaj.

Karta informacyjna

Załączniki do karty informacyjnej