Strona głównabiuletynGospodarka nieruchomościamiPierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Iwoniczu

Pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Iwoniczu

BURMISTRZ  GMINY IWONICZ – ZDRÓJ
 
 
 

Ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Iwoniczu ,stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1K/000 64385/1.

Przetarg odbędzie się dnia 05 sierpnia 2011roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204.

 
Opis nieruchomości:
 
  1. Działka Nr 2185  o pow. 0.32 ha położona w Iwoniczu. Zgodnie z zapisem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój stanowi teren rolny.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 3674.90 zł / trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy/

.
 

Wadium w wysokości 10 % wartość wymienionej nieruchomości należy wpłacać do Kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia  01 sierpnia 2011 roku do godziny 14.00 lub na konto ulokowane w PBS Filia Iwonicz-Zdrój Nr 10 8642 1041 2006 4003 4117 0001 również do dnia 01 sierpnia 2011 roku.

 

Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie stawi się w wyznaczonym przez Burmistrza dniu w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy-wpłacone wadium przepada.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela się w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w pokoju Nr 204 w godzinach pracy Urzędu.

 
 
ZASTRZEŻENIE:
 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo jego odwołania z ważnego powodu.

 
 
 
 
 

                                                                         Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                  Paweł Pernal