Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.:” Dostawa pomp rezerwowych do istniejących pompowni w Iwoniczu”

Przetarg nieograniczony na zamówienia pn.:” Dostawa pomp rezerwowych do istniejących pompowni w Iwoniczu”

ZR.271.12.2011.ZRZ               Iwonicz-Zdrój, dnia 19.07.2011 r.
 
Iwonicz-Zdrój: Dostawa pomp rezerwowych do istniejących pompowni w Iwoniczu
Numer ogłoszenia: 205484 – 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej – pobierz