Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie nr 57
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 05.07.2011 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych w ramach projektu pn.
Termomodernizacja budynków szkół w miejscowościach Iwonicz, Iwonicz-Zdrój, Lubatówka w Gminie Iwonicz-Zdrój
zadania:
„Termomodernizacja ścian i stropów (docieplenie) budynków szkół w Iwoniczu, Iwonicz-Zdroju i Lubatówce”

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późń. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn. „Termomodernizacja ścian i stropów (docieplenie) budynków szkół w Iwoniczu, Iwonicz-Zdroju i Lubatówce” w składzie:
1. Robert Niemczyk – Inspektor nadzoru, przewodniczący
2. Jacek Rygiel – Członek Komisji

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.