biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie komisji egzaminacyjnej

Powołanie komisji egzaminacyjnej

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}
ZARZĄDZENIE NR 61 /2011
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
Z DNIA 19 LIPCA 2011 ROKU
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
 
           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
 
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zarządza, co następuje:

 
§ 1
W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Edyty Przymusiak – nauczyciela kontraktowego Gimnazjum Publicznego w Lubatowej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1.    Pan Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój jako przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego

2.    Pan Stanisław Wróbel – przedstawiciel organu sprawującego nadzór                                                pedagogiczny

3.    Pani Janina Podbilska -Pająk – ekspert w zakresie filologii angielskiej

4.    Pani Anna Hycnar – ekspert w zakresie filologii germańskiej

5.    Pan Jerzy Sroka – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Lubatowej

 
§ 2
Pracami komisji egzaminacyjnej kieruje Pan Paweł Pernal – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.
 
§ 3

Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu z dniem przekazania Burmistrzowi Gminy całości dokumentacji egzaminacyjnej.

 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.