biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego

Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

ZARZĄDZENIE Nr 58/2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 lipca 2011 roku

 
 

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego.

 

           Na podstawie art. 30 ust. 1   ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ), art. 13 ust. i art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.65)1 oraz § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) 

 
 

zarządzam, co następuje :

 
§ 1
 

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu publicznego na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 33,7m2, zlokalizowanym w budynku „Dom Zdrojowy” w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącym własność Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionym w księdze wieczystej nr KS1K/00099289/2, w następującym składzie:

  1. Pan Andrzej Kaleta – Przewodniczący Komisji Przetargowej,
  2. Pani Aneta Kuliga    – Członek Komisji Przetargowej,
  3. Pani Dorota Bogusz – Członek Komisji Przetargowej,
  4. Pan Jacek Rygiel     – Członek Komisji Przetargowej.
 
§ 2
 

Komisja przetargowa dokona otwarcia i oceny złożonych ofert oraz dokona wyboru oferenta, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę najmu.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.