biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

ZARZĄDZENIE Nr 52 / 2011

Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 27 czerwca 2011 roku.

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój.

 

        Działając na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                       o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy        w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) w związku z § 1 ust. 3 Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 
 
z a r z ą d z a m,
 co następuje:
 
§ 1
 

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iwonicz – Zdrój, zwany dalej „ Zespołem”, w następującym składzie:

1. Anna Krukar – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie

                            Rejonowym w Krośnie,

2. Marta Dragan – przedstawiciel Zespołu Szkół w Iwoniczu,

3. Bogdan Tomasiewicz -przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

                                        Zdrowotnej GPL w Iwoniczu – Zdroju,

4. Elżbieta Walus – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

                                Zdrowotnej GPL w Iwoniczu – Zdroju,

5. Joanna Koryniowska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

                                         Zdrowotnej GPL w Iwoniczu – Zdroju,

6. Adam Dołęgowski – przedstawiciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

                                     w Lubatówce,

7. Urszula Szarek – Bieńko – przedstawiciel Zespołu Szkoły Podstawowej

                                               i Gimnazjum w Lubatówce,

8. Renata Turek – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Lubatowej,

9. Renata Such – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Lubatowej,

10. Joanna Szwast – przedstawiciel Zespołu Szkół, w skład którego wchodzą Szkoła

                                  Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu – Zdroju,

11. Bożena Lorens – przedstawiciel Zespołu Szkół, w skład którego wchodzą Szkoła

                                  Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu – Zdroju,

12. Wojciech Dziamba – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,

13. Piotr Pawłowski – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Krośnie,

14. Lidia Kuliga – przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Iwoniczu,

15. Agnieszka Pernal – przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Iwoniczu,

16. Krystyna Włodarczyk – przedstawiciel Przedszkola Gminnego w Iwoniczu – Zdroju

17. Anna Gościńska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

                                    Alkoholowych w Iwoniczu – Zdroju,

18. Zbigniew Zima – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

                                Alkoholowych w Iwoniczu – Zdroju,

19. Dorota Kielar – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu,

20. Sabina Józefowicz – Boczar – przedstawiciel Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu

21. Zofia Klimkiewicz – przedstawiciel Niepublicznego ZOZ w Lubatowej,

22. Tomasz Klimkiewicz – przedstawiciel Ludowego Klubu Sportowego „Lubatówka”.

23. Maria Szajna – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,

24. Jolanta Kielar – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,

25. Urszula Menet – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                 w Iwoniczu – Zdroju,

26. Alina Studzińska – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                     w Iwoniczu – Zdroju,

27. Alicja Jakieła – przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                               w Iwoniczu – Zdroju,

28. Bożena Smolik – przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego „ Razem to

                                  Skutecznie” w Iwoniczu,

29. Wojciech Penar – przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego „ Razem to

                                   Skutecznie” w Iwoniczu,

30. Elżbieta Polak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lubatowej,

31. Barbara Perszewska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lubatowej,

32. Halina Józefczyk – Habrat – przedstawiciel Zespołu Szkół Gastronomiczno –

                                                    Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju,

33. Urszula Ruszała – przedstawiciel Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

                                    w Iwoniczu – Zdroju.

 
§ 2
 
Zespół powołuje się na czas nieokreślony.
 
§ 3
 

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w terminie nie późniejszym niż 60 dni od dnia wydania niniejszego Zarządzenia.

 
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.