biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUstalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

Ustalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

                                               Zarządzenie Nr  59/2011

                                       Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                z dnia 08.07.2011 r.

 
 

            W sprawie ustalenia zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez.

 
            Na podstawie art. 30 ust. z pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o   samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)

                                         

                                               zarządzam, co następuje:

 

                                                             § 1

Ustalam cennik wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych

I urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, wynajmowanych w celach organizowania imprez:

 
  1. w Domu Ludowym w Iwoniczu, stanowiący załącznik Nr 1,
  2. w Domu Ludowym w Lubatowej, stanowiący załącznik nr 2,
  3. w Domu Ludowym w Lubatówce, stanowiący załącznik Nr 3,
  4. w Remizie OSP w Lubatowej, stanowiący załącznik Nr 4,
 
                                                              § 2
                                  
  1. Zasady i warunki najmu, o których mowa w § 1 określa wzór umowy o wynajem sali, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Wzór protokołu zniszczeń stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
 

                                                         § 3

Z obowiązku płatności za wynajem, o którym mowa w § 1, zwalnia się :

 
  1. jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój
  2. podmioty i organizacje działające na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

a)    Koła Gospodyń Wiejskich

b)    OSP

c)    Kluby Sportowe

d)    Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Iwonicz-Zdrój.

e)     Zespoły ludowe

f)     Organizacje zrzeszające mieszkańców Gminy działające przy parafiach

 

                                                         § 4

Zwolnieniu z odpłatności za wynajem podlegają inne podmioty, niż określone 

w § 3 pod warunkiem, że celem imprezy jest zbiórka pieniędzy, z których dochód będzie przeznaczony na placówki oświatowe dla, których organem prowadzącym jest Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój.

 

                                                                                              

 
 
                                                          § 6
 
Traci moc Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 09 maja 2011 r.

                                                        

                                                         § 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki