Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

ZARZĄDZENIE Nr 54/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój

z dnia 28 czerwca 2011 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.

 

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.          Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r.         o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
z a r z ą d z a m, co następuje :
 
§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 16 010,25 zł

w tym :                                                                                                                    

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę 630zł

Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                               o kwotę 630zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 630zł

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                              o kwotę 15 291,25 zł

Rozdział 85115 Pomoc materialna dla uczniów                                          o kwotę 15 000 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 15 000 zł

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli        o kwotę 291,25 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 291,25 zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                 o kwotę 89 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                     o kwotę 89 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 89 zł

 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych                                      o kwotę 16 010,25 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie                                                                 o kwotę 630zł

Rozdz. 80110 Gimnazja                                                                               o kwotę 630zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 630zł

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                              o kwotę 15 291,25 zł

Rozdział 85115 Pomoc materialna dla uczniów                                          o kwotę 15 291,25 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 15 291,25 zł

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport                                                                 o kwotę 89 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                     o kwotę 89 zł

w tym: wydatki bieżące                                                                                o kwotę 89 zł

 

4. Szczegółowy podział zmian planowanych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
z uwzględnieniem grup przedstawia tabela Nr 1załączona do niniejszej uchwały.   

Zmiany planu wydatków ze względu na jednostki budżetowe przedstawia tabela Nr 2 załączona
do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki