Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Zarządzenia Nr 134/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2010 roku

Zmiana Zarządzenia Nr 134/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2010 roku

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Calibri”,”sans-serif”; mso-bidi-„Times New Roman”;}

 
 
 
Zarządzenie Nr 56/2011
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
z dnia 1 lipca 2011 roku
 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 134/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w oparciu o Uchwałę
Nr XXXIX/335/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

 
z a r z ą d z a m, co następuje:
 
 § 1
 

W Zarządzeniu Nr 134/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego w celu realizacji projektu pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”  §1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:


 „4) Robert Niemczyk – Koordynator zadaniowy”

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.