biuletynGospodarka nieruchomościamiWykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres trzech lat działek rolnych położonych w Iwoniczu

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres trzech lat działek rolnych położonych w Iwoniczu

 Iwonicz-Zdrój 2011.08.23

ZR.6845.24.2011.ZRG

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój z a w i a d a m i a , że z dniem 23 sierpnia 2011 roku w Urzędzie Gminy w Iwoniczu- Zdroju Al. Słoneczna 28 wywieszono wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na okres trzech lat działek rolnych położonych w Iwoniczu o następujących numerach: 2866/3 o pow. 0.52 ha, Nr 2883/1 o pow. 0.30 ha , Nr 1272 o pow. 0.54 ha ,Nr 2886/1 o pow. 0.57 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.