Strona głównabiuletynPrzetargi do 2020 r.Przetarg nieograniczony pn.Usuwanie skutków powodzi- Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m. Lubatowa.

Przetarg nieograniczony pn.Usuwanie skutków powodzi- Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m. Lubatowa.

Iwonicz-Zdrój: Usuwanie skutków powodzi- Remont drogi gminnej położonej na dz. Nr ewid. 3632, 6580, 6257, 5509, 5596, 5481, 5374/2, 5438, 5370 w m. Lubatowa.
Numer ogłoszenia: 257420 – 2011; data zamieszczenia: 24.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.