biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Komisji Przetargowej

Powołanie Komisji Przetargowej

800×600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}

ZARZĄDZENIE Nr 73 /2011

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 04 sierpnia 2011 roku

  
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zmianami), art. 13 ust.1 i art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( jedn. tekst Dz. U. z 2010 roku Nr 102.poz.651, z późn. zmianami) § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207,poz. 2108)

 
 

zarządzam , co następuje:

 
§ 1
 
 

Wyznaczam Komisję Przetargową do przeprowadzania przetargów w zakresie obrotu nieruchomościami, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój w składzie:

 
1. Pan Wiesław Polek                               – Przewodniczący

2. Pani Elżbieta Cygan                             – Członek

3. Pan Robert Niemczyk                          – Członek

4. Pani Danuta Lenart                              – Członek

5. Pan Andrzej Kaleta                              – Członek

6. Pan Jacek Rygiel                                 – Członek

 
 
§ 2
 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój Nr 50/2008 z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 
 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.